Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

astair
19:33
trzecia noc w szpitalu i nadal nic, powoli zaczynam mieć dosyć

September 08 2017

astair
19:12
obok on - niegdyś szczery i kochany, dziś obojętny i zakłamany
astair
19:11
siedzę i łzy napływają mi do oczu, bo moje życie staje się nie takie, którego chciałam

September 03 2017

astair
17:27
nadal czekam aż się przyzna...
astair
17:26
patrzę i... kręcę głową, bo nic innego mi nie pozostało

August 26 2017

astair
19:33
chciałabym na nowo się zakochać, odbudować zaufanie i uśmiechać się na myśl o nim...
Reposted byCrossroademonniezwyyklaczy-ty-to-ty

August 18 2017

astair
18:16
kłamstwo ma krótkie nogi

August 17 2017

astair
11:17
są dobre momenty, nawet bardzo dobre, gdy nie myśle, gdy się uśmiechnę
astair
10:48
naiwniara? tak, bo nadal tu jestem
astair
10:47
czasu coraz mniej, a on nadal nie przyznał się do Krakowa,
grzecznie czekam, jeszcze
astair
10:47
twierdzi,  że na bloga powinno się wrzucać rzeczy pozytywne, a nie negatywne,
okej, natomiast wówczas powinnam przestać pisać?

August 12 2017

astair
14:25
Byłeś tylko na chwilę, zabrałeś dwa lata życia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
astair
14:25
Kochałaś go nad życie, wolałaś unikać pytań..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
astair
14:24
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
astair
14:23
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
astair
14:21
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
astair
14:21
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
astair
14:20
astair
14:19
Są ludzie, którzy dzisiaj rano całowali swoich mężów i żony, jakoś od niechcenia, jakoś tak niedbale.
Nie z precyzyjną czułością człowieka, który wie już, jak kruche są kości.
http://archiveofourown.org/works/11767230/chapters/26527314
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
astair
13:40
takie rzeczy się potępia, a nie toleruje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl