Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

astair
14:06
bo tu, kurwa, nie chodzi o samo bycie ze sobą,
chodzi o szacunek, o wspólną radość, o miłość, o uczucie.
Chodzi tu, kurwa, o plany na przyszłość, o WSPÓLNE plany.
O dziecko, o życie, o rodzinę.
NIE CHODZI TU KURWA O PRZEBYWANIE.
Reposted byCarmila Carmila
astair
14:04
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
14:03
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viaszarakoszula szarakoszula
astair
14:00
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viachceblantao5rano chceblantao5rano
astair
13:58
czy jesteś pewien, że chcesz, aby Twoje dziecko w przyszłości wykrzyczało Ci w żalu, że nienawidzi Cię za krzywdę, którą wyrządziłeś matce?
Zastanów się, zanim będzie za późno.
Reposted bysziiiz sziiiz
astair
12:07
astair
12:07
0230 e358
Reposted byblaugranaaapauzaiwanowicz
astair
10:41
cholernie chciałabym dać sobie spokój, ale mam w sobie nowe życie.
astair
10:41
najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mogę tak po prostu odpuścić, a bym chciała.
Reposted bysziiizchapstick

June 19 2017

astair
20:43
astair
20:43
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
astair
20:42
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
astair
20:28
no i co, i ma być dobrze, no to sprawdzimy.
astair
20:03
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viapunkahontaz punkahontaz
20:03
astair
20:01
szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko
astair
11:58
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
astair
11:31
siedziałam nad grobem i płakałam i prosiłam o pomoc niebiosa i ich, moich dziadków, żeby wszystko się w końcu ułożyło, żeby przestał kłamać, oszukiwać i żeby w końcu coś zrozumiał.
Dlaczego nie mogliście mnie ostrzec?
astair
08:49

June 18 2017

astair
20:12
no ok, skoro to nie podziałało, od rana czas na kolejny etap - przestaję się odzywać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl