Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

astair
18:16
kłamstwo ma krótkie nogi

August 17 2017

astair
11:17
są dobre momenty, nawet bardzo dobre, gdy nie myśle, gdy się uśmiechnę
astair
10:48
naiwniara? tak, bo nadal tu jestem
astair
10:47
czasu coraz mniej, a on nadal nie przyznał się do Krakowa,
grzecznie czekam, jeszcze
astair
10:47
twierdzi,  że na bloga powinno się wrzucać rzeczy pozytywne, a nie negatywne,
okej, natomiast wówczas powinnam przestać pisać?

August 12 2017

astair
14:25
Byłeś tylko na chwilę, zabrałeś dwa lata życia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
astair
14:25
Kochałaś go nad życie, wolałaś unikać pytań..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
astair
14:24
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
astair
14:23
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
astair
14:21
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
astair
14:21
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
astair
14:20
astair
14:19
Są ludzie, którzy dzisiaj rano całowali swoich mężów i żony, jakoś od niechcenia, jakoś tak niedbale.
Nie z precyzyjną czułością człowieka, który wie już, jak kruche są kości.
http://archiveofourown.org/works/11767230/chapters/26527314
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
astair
13:40
takie rzeczy się potępia, a nie toleruje

July 12 2017

astair
21:05
wspólne mieszkanie to była zła decyzja, skoro ustalamy dzień, by od siebie odpocząć
astair
18:55
wiem doskonale do czego jestem potrzebna,
do zaopiekowania się, tylko tyle

July 06 2017

astair
07:08
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
astair
07:03
jak być z człowiekiem, który nie robi sobie zupełnie NIC z danej mi obietnicy?

July 03 2017

astair
19:58
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
astair
19:40
jak udowodnić, że jest się okłamywanym?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl