Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

astair
16:06
wszystko po malutku się układa. remont wstępny ukończony, spokój ducha zachowany, brzuch mi rośnie a nerwy maleją.
astair
16:04
dziś mijają dwa lata od pierwszej randki z Michałem
astair
16:04
dziadku, od dwóch lat widniejesz w mej pamięci

March 07 2017

astair
07:00
coś pękło, w nim, we mnie, w nas, a dziecko zdrowe

February 23 2017

astair
06:30
lepiej nie wiedzieć, więcej kolegów

February 21 2017

astair
22:20
piąty dzień z rzędu, ale przecież nic się nie stało!

February 19 2017

astair
09:54
jestem niewidzialna
astair
09:53
dlaczego muszę za wszystko przepraszać, mimo trzeźwości i braku winy?
astair
09:52
jak zwykle nic mi nie wolno, a jak wolno z czystych przyczyn, to jemu wolno mimo brudu

February 18 2017

astair
14:27
tak było zawsze i tak jest dziś, wielka love love love, not to me
astair
13:58
Dziś cały dzień będę pisać do Ciebie
astair
13:13
Kobiety lubią jasne sytuacje. Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frommslexi mslexi viadlaczegonie dlaczegonie
astair
13:12
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadlaczegonie dlaczegonie
astair
13:07
trwam w tym, co opisałam w 2016, ale zniknęło
astair
13:06
a z cyklu co u mnie: nie pale, nie jaram, nie pije
astair
13:06
jestem rozdarta między młotem a kowadłem, między narzeczonym i dzieckiem a nienawiścią do rudych; oj tak szczerą, że nie wiem, czy ktokolwiek zdoła unieść tak wielką nienawiść. Gdyby tylko dało się czegoś zakazać, zakazałabym mężczyźnie posiadanie rudych przyjaciółek. Fałszywe suki zatruwające życie, stosunki partnerskie i zycie codzienne. Zdania już, kurwa, nie zmienię. Amen
astair
13:03
zupo, mam Ci tyle do powiedzenia, tak długo Cię nie było

July 08 2015

astair
19:41
teraz czujesz moją obecność?

July 02 2015

astair
05:20
nienawidzę Ciebie, Was, za każde kłamstwo, które musiałam połknąć,
żeby teraz nim rzygać.

June 26 2015

astair
12:47
4887 d850
codziennie uczę sie życia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl